LOGO

Yeryüzündeki en önemli varlık olan insan her açıdan (zihinsel, bedensel, sosyal, fonksiyonel) sağlıklı olma halini ancak Su(MAVİ) ve Doğa (YEŞİL) ile içsel gücünü birleştirdiği zaman tamamlayabilir. Bu da bedenini iyi tanımak, negatiflik yaratan sinyalleri bulup doğru ellerde bu negatiflikleri çözme yöntemlerini deneyimlemek ve wellness(sağlıklı yaşam)’ın nasıl sağlanacağını, devam ettirilebileceğini öğrenmekle gerçekleşir.

Bir wellness antrenörü ve fizyoterapist olarak sağlıklı yaşam bilinci içinde yaşamı felsefe edindim ve uygulamaktayım. Herkes için wellness ve fizyoterapinin önemli detaylarını paylaşmakta ve güzel sonuçlar almaktayım. Açık deniz ve kısa kulvar master yüzücüsü, doğa yürüyüşü, yelken kaptanlık eğitimi, resim yapmak hobilerimdir. Her yaştan her insanın bir veya birkaç aktivite ile kişisel rehabilitasyonunu sağlayabileceğine ve sağlıklı yaşayıp, sağlıklı yaşlanabileceğine, yaşam kalitesini arttırabileceğine inanıyorum.

SAĞLIKLI YAŞAMIN 8 ELEMENTİ PROFESYONEL ELLERDE DOĞRU BİLGİLER İLE SAĞLANMALIDIR

FİZİKSEL : Fiziksel aktivite, diyet, uyku ve beslenmeye duyulan ihtiyacı tanımak

DUYGUSAL (EMOSYONEL) : Yaşamla etkin biçimde başa çıkmak ve birlik içinde ilişkiler kurmak

BİLİŞSEL (ENTELEKTÜEL) : Yaratıcı yeteneklerin bilinmesi, bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin yollarının bulunması

SOSYAL : Bir bağlantı duygusu, aidiyet ve iyi gelişmiş bir destek sistemi geliştirmek

SPRİTÜEL : Yaşamdaki amaç ve anlam duygumuzu genişletmek

ÇEVRESEL : Refahı destekleyen, teşvik edici ortamları sağlayan iyi sağlık çevresi

FİNANSAL : Mevcut ve gelecekteki finansal durumlardan memnuniyet

İŞ ORTAMI : Birinin işinde kişisel memnuniyeti ve kişisel zenginleşmesi ile toplumsal faydasının artması